Iłża - informacje


14.571
mieszkańców Iłży
7.153
mężczyzn
7.418
kobiet

2.084
w wieku przedprodukcyjnym

8.909
w wieku produkcyjnym

3.578
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

74
zawarto małżeństw

123
urodzeń

190
zgonów

-67
przyrost naturalny
miasto Iłża
dochody

71.068.984
wydatki

68.824.584
struktura wydatków Iłży

944.411
1,372%
Rolnictwo i łowiectwo

296.547
0,431%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.953.152
2,838%
Transport i łączność

6.989.884
10,156%
Administracja publiczna

2.924.299
4,249%
Gospodarka mieszkaniowa

16.716
0,024%
Działalność usługowa

156.643
0,228%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

411.892
0,598%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

130.028
0,189%
Obsługa długu publicznego

20.654.498
30,010%
Oświata i wychowanie

234.055
0,340%
Ochrona zdrowia

2.767.220
4,021%
Pomoc społeczna

298.775
0,434%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

373.296
0,542%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.310.856
6,264%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.628.515
5,272%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.055.324
2,986%
Kultura fizyczna i sport

20.678.476
30,045%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-22 19:08
REKLAMA
pogoda Iłża
6.2°C
wschód słońca: 05:20
zachód słońca: 19:46
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Iłży